Sikkerhedsskilte pictogrammer: Guide til ensartet og effektiv skiltning

Af Alexander - 01 Mar 2024

I enhver arbejdsplads eller organisation er sikkerhed ubestrideligt en topprioritet. Effektiv og ensartet skiltning spiller en nøglerolle i at sikre et sikkert miljø for alle, uanset sprogbarrierer. I denne guide vil de dykke ned i den verden af sikkerhedsskilte pictogrammer og forklare, hvorfor det er vigtigt at overholde DS/EN ISO 7010 standarden. Læs mere omkring sikkerhedsskilte pictogrammer her. 

Hvad er DS/EN ISO 7010?

DS/EN ISO 7010 er den fælleseuropæiske standard, der fastlægger retningslinjer for design af sikkerhedsskilte, herunder deres form, farver og pictogrammer. Denne standard er ikke blot en anbefaling; det er en hjørnesten i at skabe en universelt forståelig og genkendelig skiltning.

Forstå forskellene på DS 734-2 og DS/EN ISO 7010

Mens sikkerhedsskilte pictogrammer produceret i overensstemmelse med den gamle DS 734-2 ikke er ulovlige, anbefales det kraftigt at opdatere til DS/EN ISO 7010. Ældre skilte kan skabe forvirring og forhindre ensartetheden i skiltning, hvilket kan øge risikoen for personskade eller værre.

Fordele ved at overholde DS/EN ISO 7010

 1. Universel Forståelse: Pictogrammerne under DS/EN ISO 7010 standarden er designet til at være forståelige på tværs af sprog og kulturer, hvilket sikrer, at alle hurtigt kan forstå sikkerhedsbudskaberne.
 2. Forebyggelse af Uheld: En klar og konsistent brug af sikkerhedsskilte pictogrammer kan hjælpe med at nedbringe antallet af arbejdsulykker ved at advare folk om potentielle farer.
 3. Juridisk Overensstemmelse: Ved at anvende den nyeste standard, undgår man juridiske problemer, der kan opstå ved manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne.
 4. Enkel Implementering: Den europæiske standard faciliterer en mere strømlinet proces for valg og implementering af sikkerhedsskilte.

Eksempler på sikkerhedsskilte Pictogrammer efter DS/EN ISO 7010

Lad dem illustrere nogle almene eksempler:

 • Brandbekæmpelsesudstyr: Rød baggrund med en hvid pictogram af en brandsslukker.
 • Førstehjælp: Grøn baggrund med en hvid pictogram af et førstehjælpssymbol.
 • Advarsel om farlige materialer: Gul baggrund med en sort pictogram, der illustrerer kemisk risiko.

Implementering af DS/EN ISO 7010 i din organisation

Skiftet til den nye standard kræver en grundig gennemgang af eksisterende skiltning og udskiftning af forældede skilte. Her er nogle trin til at komme i gang:

 1. Tjek Eksisterende Skilte: Identificer hvilke skilte, der skal opgraderes.
 2. Planlæg Udrulningen: Afhængigt af størrelsen af din organisation, skal der udarbejdes en klar tidsplan for implementering.
 3. Informer Personale: Sørg for at alle ansatte bliver informeret om de nye sikkerhedsskilte pictogrammer og forstår betydningen heraf.
 4. Fagspecifik Rådgivning: Overvej at inddrage ekspertise til at sikre, at nye skilte opfylder både lovkrav og praktiske behov.

Overgangen fra de gamle standarder til DS/EN ISO 7010 standarden for sikkerhedsskilte pictogrammer er mere end blot en administrativ ændring; det er et vigtigt skridt mod forbedring af sikkerheden på arbejdspladser over hele kontinentet. Ved at adoptere denne fælleseuropæiske metode sikrer vi, at sikkerhedssproget er ensartet og forståeligt for alle.

Husk, ensartet og korrekt skiltning er ikke kun et lovkrav. Det demonstrerer et klart engagement i dine ansattes velvære og sundhed. Lad dem gøre arbejdspladsen sikrere, én skilt ad gangen. Sikre en bred forståelse af sikkerhedsskilte pictogrammer ved at læse mere gennem linket.